Workshops

Workshop med Stråf Vocal Strings

Stråf håller regelbundet workshops med och för olika målgrupper, t.ex körer eller orkestrar i olika åldersgrupper. I våra workshop låter vi musik möta olika sceniska uttryck, i syfte att öka och fördjupa kommunikationen med publiken. En workshop med Stråf Vocal Strings mynnar ofta ut i en gemensam konsert. Vi musicerar huvudsakligen på gehör, ibland efter noter. Kontakta oss för ett förslag på upplägg!